Bắt được hoa cưới

Bắt được hoa cưới có ý nghĩa gì? Bắt được hoa cưới nhiều lần có sao không?

Đám cưới là điều rất quan trọng của các cặp đôi cũng như là những khách mời cùng đến chung vui với họ. Vì vậy, các cặp đôi hay chú trọng những hoạt động, sự kiện để cùng chung vui với khách mời. Và khi mà văn hóa phương Tây càng ngày càng du nhập…

Read More