Cá Mặt Hề

Đặc điểm cá Mặt Hề là cá nước gì? Nước ngọt hay biển nhiệt đới

Thông số chung về cá Mặt Hề Mức Độ Chăm Sóc Dễ Tính Cách Hiền Lành Màu sắc Cam, Đen, Trắng, Đỏ Chế độ ăn Ăn Tạp Thân thiện với rạn san hô (Reef Compatible) Có Điều kiện nước Độ mặn 1.020-1.025, 22 tới 26°C (Giới hạn nhiệt độ: 30°C), dKH 8-12, pH 8,1-8,4 Kích…

Read More