Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 2024? Ngày đẹp khai trương tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 2024? Ngày đẹp khai trương tuổi Ngọ

Người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn thường quan niệm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chính vì thế họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, đặc biệt là lựa chọn ngày khai trương dịp đầu năm mới. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 2024, ngày đẹp khai trương tuổi Ngọ là ngày nào bạn nhé.

Tuổi Giáp Ngọ 1954 khai trương ngày nào tốt 2024?

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Giáp Ngọ 1954 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

Ngày mùng 1 Tết

 • Tức ngày: Thứ Bảy ngày 10/02/2024 Dương lịch, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Đây là ngày hoàng đạo (ngày tốt).
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Mậu Thìn (7h-9h) – Thanh LongKỷ Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Nhâm Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Quý Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Ất Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Ngày 11 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 20/02/2024 Dương lịch. Đây là ngày Giáp Dần, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hắc đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-1h) – Thanh Long, Ất Sửu (1h-3h) – Minh Đường, Mậu Thìn (7h-9h) – Kim Quỹ, Kỷ Tỵ (9h-11h) – Bảo Quang, Tân Mùi (13h-15h) – Ngọc Đường, Giáp Tuất (19h-21h) – Tư Mệnh.

Ngày 19 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Tư ngày 28/02/2024. Đây là ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Giáp Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Ất Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Mậu Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Kỷ Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Tân Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Ngày 25 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 05/03/2024 Dương lịch. Đây là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Bính Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Đinh Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Canh Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Tân Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Quý Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Tuổi Bính Ngọ 1966 khai trương ngày nào tốt 2024?

Tuổi Bính Ngọ 1966 khai trương ngày nào tốt

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Bính Ngọ 1966 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

Ngày mùng 1 Tết

 • Tức ngày: Thứ Bảy ngày 10/02/2024 Dương lịch, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Đây là ngày hoàng đạo (ngày tốt).
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Mậu Thìn (7h-9h) – Thanh LongKỷ Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Nhâm Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Quý Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Ất Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.
READ  Tử vi vui 12 con giáp hôm nay ngày 26/3/2024: Thìn chia sẻ, Ngọ khó khăn

Ngày mùng 3 Tết

 • Tức ngày: Thứ Hai ngày 12/02/2024 Dương lịch. Đây là ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hắc đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-1h) – Kim Quỹ, Kỷ Sửu (1h-3h) – Bảo Quang, Tân Mão (5h-7h) – Ngọc Đường, Giáp Ngọ (11h-13h) – Tư Mệnh, Bính Thân (15h-17h) – Thanh Long, Đinh Dậu (17h-19h) – Minh Đường.

Ngày mùng 7 Tết

 • Tức ngày: Thứ Sáu ngày 16/02/2024 Dương lịch. Đây là ngày Canh Tuất, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo (ngày đẹp).
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Canh Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Tân Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Giáp Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Ất Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Đinh Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Ngày 11 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 20/02/2024 Dương lịch. Đây là ngày Giáp Dần, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hắc đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-1h) – Thanh Long, Ất Sửu (1h-3h) – Minh Đường, Mậu Thìn (7h-9h) – Kim Quỹ, Kỷ Tỵ (9h-11h) – Bảo Quang, Tân Mùi (13h-15h) – Ngọc Đường, Giáp Tuất (19h-21h) – Tư Mệnh.

Tuổi Mậu Ngọ 1978 khai trương ngày nào tốt 2024?

Mậu Ngọ khai trương ngày nào tốt

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Mậu Ngọ 1978 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

Ngày mùng 1 Tết

 • Tức ngày: Thứ Bảy ngày 10/02/2024 Dương lịch, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Đây là ngày hoàng đạo (ngày tốt).
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Mậu Thìn (7h-9h) – Thanh LongKỷ Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Nhâm Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Quý Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Ất Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Ngày 11 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 20/02/2024 Dương lịch. Đây là ngày Giáp Dần, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hắc đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-1h) – Thanh Long, Ất Sửu (1h-3h) – Minh Đường, Mậu Thìn (7h-9h) – Kim Quỹ, Kỷ Tỵ (9h-11h) – Bảo Quang, Tân Mùi (13h-15h) – Ngọc Đường, Giáp Tuất (19h-21h) – Tư Mệnh.

Ngày 19 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Tư ngày 28/02/2024. Đây là ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Giáp Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Ất Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Mậu Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Kỷ Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Tân Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.
READ 

Ngày 25 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 05/03/2024 Dương lịch. Đây là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Bính Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Đinh Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Canh Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Tân Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Quý Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Tuổi Canh Ngọ 1990 khai trương ngày nào tốt 2024?

Tuổi Canh Ngọ khai trương ngày nào tốt

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Canh Ngọ 1990 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

Ngày mùng 1 Tết

 • Tức ngày: Thứ Bảy ngày 10/02/2024 Dương lịch, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Đây là ngày hoàng đạo (ngày tốt).
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Mậu Thìn (7h-9h) – Thanh LongKỷ Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Nhâm Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Quý Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Ất Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Ngày 11 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 20/02/2024 Dương lịch. Đây là ngày Giáp Dần, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hắc đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-1h) – Thanh Long, Ất Sửu (1h-3h) – Minh Đường, Mậu Thìn (7h-9h) – Kim Quỹ, Kỷ Tỵ (9h-11h) – Bảo Quang, Tân Mùi (13h-15h) – Ngọc Đường, Giáp Tuất (19h-21h) – Tư Mệnh.

Ngày 19 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Tư ngày 28/02/2024. Đây là ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Giáp Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Ất Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Mậu Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Kỷ Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Tân Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Ngày 25 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 05/03/2024 Dương lịch. Đây là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Bính Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Đinh Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Canh Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Tân Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Quý Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 khai trương ngày nào tốt 2024?

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 khai trương ngày nào tốt

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Nhâm Ngọ 2002 khai trương dịp đầu năm nhằm mang đến nhiều may mắn, cát lành:

Ngày mùng 1 Tết

 • Tức ngày: Thứ Bảy ngày 10/02/2024 Dương lịch, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Đây là ngày hoàng đạo (ngày tốt).
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Mậu Thìn (7h-9h) – Thanh LongKỷ Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Nhâm Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Quý Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Ất Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.
READ  Lịch âm 23/6 – Âm lịch hôm nay 23/6 chính xác nhất - lịch vạn niên 23/6/2023

Ngày mùng 3 Tết

 • Tức ngày: Thứ Hai ngày 12/02/2024 Dương lịch. Đây là ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hắc đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-1h) – Kim Quỹ, Kỷ Sửu (1h-3h) – Bảo Quang, Tân Mão (5h-7h) – Ngọc Đường, Giáp Ngọ (11h-13h) – Tư Mệnh, Bính Thân (15h-17h) – Thanh Long, Đinh Dậu (17h-19h) – Minh Đường.

Ngày 11 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 20/02/2024 Dương lịch. Đây là ngày Giáp Dần, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hắc đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-1h) – Thanh Long, Ất Sửu (1h-3h) – Minh Đường, Mậu Thìn (7h-9h) – Kim Quỹ, Kỷ Tỵ (9h-11h) – Bảo Quang, Tân Mùi (13h-15h) – Ngọc Đường, Giáp Tuất (19h-21h) – Tư Mệnh.

Ngày 19 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Tư ngày 28/02/2024. Đây là ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Giáp Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Ất Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Mậu Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Kỷ Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Tân Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Ngày 25 tháng Giêng

 • Tức ngày: Thứ Ba ngày 05/03/2024 Dương lịch. Đây là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Hoàng đạo.
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (3h-5h) – Tư Mệnh, Bính Thìn (7h-9h) – Thanh Long, Đinh Tỵ (9h-11h) – Minh Đường, Canh Thân (15h-17h) – Kim Quỹ, Tân Dậu (17h-19h) – Bảo Quang, Quý Hợi (21h-23h) – Ngọc Đường.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Ngoài việc lựa chọn ngày, giờ tốt khai trương thì để nhận được nhiều may mắn, tốt lành trong công việc buôn bán, kinh doanh trong năm 2024 này, bạn cần chú trọng chuẩn bị mâm cúng tươm tất, đầy đủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhờ người hợp tuổi, hợp vía, có tính cách xởi lởi để mở hàng, mua hàng, sử dụng các dịch vụ của mình nhé.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 2024. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Đừng quên thường xuyên truy cập chuyên mục Quà Tết của VnAsk để cập nhật nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo.