Năm mới 2024 là năm nhuận: Tại sao chúng ta cần năm nhuận bởi điều đặc biệt này?

Năm nhuận là gì?

Theo trang Livescience, năm nhuận là những năm có 366 ngày theo lịch thay vì 365 ngày như bình thường. Chúng diễn ra vào năm thứ tư theo lịch Gregory, loại lịch được phần lớn thế giới sử dụng. Ngày bổ sung, được gọi là ngày nhuận, là ngày 29.2, ngày 29.2 sẽ không tồn tại trong những năm không nhuận.

2024 năm nay là một năm nhuận.

Mỗi năm nhuận chia hết cho 4, chẳng hạn như 2020 và 2024, đều là năm nhuận (vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như những năm kết thúc bằng 00, chẳng hạn như 1900).

Sự xuất hiện của năm nhuận, từ tháng 3 trở đi, mỗi ngày của năm nhuận sẽ lùi thêm một ngày so với nguyên tắc thông thường của những năm trước. Chẳng hạn ngày 1.3.2023 là thứ tư nhưng năm 2024 sẽ rơi vào thứ sáu. (Thông thường, cùng một ngày chỉ tiến lên một ngày duy nhất giữa các năm liên tiếp).

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết các lịch khác, bao gồm lịch Do Thái, lịch Hồi giáo, lịch Trung Quốc và lịch Ethiopia, cũng có các phiên bản của năm nhuận, nhưng những năm này không xuất hiện bốn năm một lần và thường xảy ra vào các năm khác với lịch Gregory. Một số lịch còn có nhiều ngày nhuận hoặc thậm chí có tháng nhuận rút ngắn.

“Ngoài năm nhuận và ngày nhuận, lịch Gregory còn có một số giây nhuận, thỉnh thoảng được thêm vào một số năm nhất định, gần đây nhất là vào năm 2012, 2015 và 2016”, Livescience thông tin thêm.

READ  Tìm gia sư tiếng Anh tại nhà

Tại sao chúng ta cần năm nhuận?

Nhìn bề ngoài, việc bỗng dưng bổ sung thêm một ngày trong năm có vẻ không hợp lý. Tuy nhiên, năm nhuận rất quan trọng bởi nếu không có chúng thì năm của chúng ta sẽ rất khác. Năm nhuận tồn tại bởi vì một năm trong lịch Gregory ngắn hơn một chút so với năm dương lịch (solar year) – khoảng thời gian cần thiết để trái đất quay hoàn toàn một vòng quanh mặt trời.

Năm nhuận, tháng 2 có ngày 29.

Một năm trong lịch Gregory dài chính xác là 365 ngày, nhưng thời gian cần thiết để trái đất quay hoàn toàn một vòng quanh mặt trời khoảng 365,24 ngày hay 365 ngày, 5 giờ, 48 phút và 56 giây.

“Nếu chúng ta không tính đến sự khác biệt này thì cứ mỗi năm vượt qua khoảng cách giữa dương lịch và thời gian trái đất quay quanh một vòng mặt trời sẽ chênh lệch 5 giờ, 48 phút và 56 giây. Theo thời gian, điều này sẽ thay đổi thời gian của các mùa. Ví dụ nếu chúng ta ngừng sử dụng năm nhuận thì trong khoảng 700 năm nữa, mùa hè ở bắc bán cầu sẽ bắt đầu vào tháng 12 thay vì tháng 6. Việc thêm ngày nhuận vào mỗi năm thứ tư sẽ loại bỏ phần lớn vấn đề này vì một ngày thêm có độ dài bằng khoảng chênh lệch tích lũy trong thời gian này. Nhìn chung, nhờ có năm nhuận mà lịch Gregory vẫn đồng bộ với hành trình vòng quanh mặt trời của trái đất”, theo Livescience.

READ  Mệnh Bạch Lạp Kim là gì? Hợp với những màu nào nhất?